Onze partners

Free gospel church

Freegospelchurch is een jonge dynamische gemeenschap van gelovigen die het Evangelie van Jezus Christus in al Zijn volheid en heerlijkheid wil prediken en uitdragen.
Wij geloven dat God zijn kinderen bij elkaar brengt om voor Hem één lichaam ´de gemeente van Jezus Christus´ te vormen, waarin Hij Zijn werk kan doen.  
Wij geloven in de leiding en werkingen van de Heilige Geest met Zijn gaven en bedieningen in de gemeente God´s, die voor eenieder is toebedeeld. Zo willen wij dagelijks het evangelie beleven en uitdragen. 

Stichting waarlijk vrij

Bij Stichting Waarlijk Vrij, worden we gedreven door een enkel doel; een bijdrage leveren in het leven van gebroken en verloren mensen. Ons besluitvormingsproces wordt bepaald door te kijken naar de vrucht welk elk mens laat zien in zijn of haar hersteltraject. Wij streven ernaar met onze trajecten en activiteiten een positieve bijdrage hierin te leveren en een liefdevolle en positieve relatie op te bouwen.

Joshua gemeente helmond

is een dynamische gemeente, die niet direct in een hokje te plaatsen is, wat wij overigens ook niet willen. Wij willen bekend staan als een gemeente die Jezus Christus volgt, een persoonlijke relatie met Hem onderhoudt en die doet wat Hij vanuit Zijn Woord, de Bijbel, ons leert en opdraagt. Naast de celebration op de zondagochtenden organiseren wij een breed scala van activiteiten, zoals avondsamenkomsten, gebed, tiener- en jeugdbijeenkomsten, discipelschapscursus, leiderschapstrainingen, huwelijksverdieping, doop-samenkomsten en gemeenteweekenden.

Hopelijk mogen wij u eens begroeten in één van onze samenkomsten.

Victory church

Wij geloven dat God een bestemming – doel voor je leven heeft, en
ook wij willen er graag aan meewerken om dit te zien uitkomen in je leven. Een gemeente waar je kunt opgroeien naar volheid van leven, en waar je kunt horen en leren wat God voor jouw leven heeft. Ons logo zegt “Vrijheid in Christus” – dit is één van de dingen die alleen God je kan geven, een leven met God vanuit een relatie met Hem. Dit is de manier waarop God Zich aan ons heeft laten zien en waar wij samen met de mensen in deze prachtige
gemeente voor gaan!

destiny church

House of light ministries

Wij zijn House of Light Ministries, een bruisende kerk in Dordrecht. We hebben een passie voor God en een passie voor mensen. Onze missie is om zoveel mogelijk mensen met het evangelie te bereiken. Wij geloven dat Jezus het licht der wereld is. Hij is het centrum van alles wat we doen en belijden.

Onze gemeente bestaat uit zeven kernwaarden: 1.Implementatie van Zijn licht door de vijfvoudige bediening. 2. Alle gelovigen stralen Zijn licht uit. 3. Zijn licht straalt en schijnt door Zijn Woord. 4. Zijn licht biedt kennis, wijsheid, openbaring en opstandigskracht. 5 Zijn licht daalt neer als wij aanbidden. 6. Zijn licht schijnt binnen alle afdelingen van Zijn huis. 7. Zijn licht straalt tot buiten de grenzen van onze stad.